Spoločenstvo vlastníkov bytov bloku č.41 Okružná 41